Peter en Ann heten je welkom

Het familiebedrijf Hof ter Vrijlegem omvat onder meer een gastenverblijf en een assortiment koolzaadproducten van eigen geteeld koolzaad.

Ontwaken in de Brabantse Kouters

Mollem ligt in de Brabantse Kouters, binnen de Groene Gordel rond Brussel. Onze streek biedt vele wandelpaden en fietsroutes langs prachtige stukjes natuur en pittoreske dorpjes en gehuchten.

Gesloten productieketen

Als familiebedrijf kiezen we zoveel mogelijk voor een gesloten productieketen. Koolzaad groeit op onze velden en is goed voor de lokale biodiversiteit.

Koolzaad & koolzaadolie

Koolzaad wordt op de boerderij verwerkt tot koolzaadproducten. De vermarkting gebeurt via lokale winkels, hoeveproducenten en onze webshop.

Webshop Hof ter Vrijlegem

Bestel onze koolzaadproducten via de webshop. Gratis verzending bij bestelling van 40 euro.

Over/about Hof ter Vrijlegem

Welkom

'Hof ter Vrijlegem' zoals de boerderij heet, wordt al vier generaties lang door de familie Saerens beheerd. Onze B&B Hof ter Vrijlegem**** wordt uitgebaat in een klimaat van ontmoeting en familiale gastvrijheid.

Vrijlegem is een gehucht van Mollem, een landelijke deelgemeente van Asse.

De naam 'Vrijlegem' zelf is afgeleid van het Germaanse FRIGILINGAHAIM wat wil zeggen 'woning van lieden van Frigilo'. Hierin herkennen we de persoonsnaam Frilo, vleinaam voor Frijo wat 'de vrije' wil zeggen. Vrijlegem was een collectieve landbouwnederzetting van Frilo en zijn lieden, die met een aantal families een hof betrok.

Familie Saerens

Welcome

'Hof ter Vrijlegem' is happy to welcome you. This farm has been owned by the Saerens family since four generations. We run our farm hotel 'Hof ter Vrijlegem***' in an atmosphere of familial hospitality.

Vrijlegem is a hamlet of Mollem, a rural borough being itself part of Asse, situated at the edge of the Pajottenland.

The name 'Vrijlegem' has been derived from the Germanic FRIGILINGAHAIM, which means 'dwelling of Frigilo's people'. We herein recognise the name of Frilo, pet name for Frijo, which means 'free man'. So, Vrijlegem was a collective agricultural settlement of Frilo and his people, living on a country estate with a number of families. . Welcome !

The Saerens family

Hof ter Vrijlegem welkom 1c

Boerderijbezoek

Wil je samen met familie, vrienden, collega's meekijken op onze boerderij hoe het koolzaadje koolzaadolie wordt? Met je eigen ogen zien hoe onze boerderij wordt verwarmd met miscanthus?

Wij hebben voor jou originele arrangementen uitgewerkt. Op maat van jouw interesse worden drie mogelijke thematische presentaties verzorgd :

  • Algemene bedrijfspresentatie: uitleg over onze verschillende bedrijfstakken, onze visie, basisinfo omtrent de koolzaadverwerkingen en het gebruik van hernieuwbare energie op onze boerderij
  • Van koolzaadje tot koolzaadolie: uitleg omtrent de teelt, de persing, de samenstelling van oliën, toepassingsmogelijkheden en gezondheidsaspecten van spijsolie en biobrandstoffen
  • Miscanthus, bron van groen warmte: uitleg omtrent de aanplant, de teelt, de oogst, verbranding voor warmteproductie en andere toepassingmogelijkheden

De bus kan op onze private parking parkeren. Na een verwelkoming met koffie/thee en zelfgebakken cake in onze nieuwe vergaderzaal 't Lemen Huisje' wordt er een themapresentatie gegeven door de bedrijfsleiders. Daarna start een rondleiding op de boerderij met demonstratie en proevertjes.

Een arrangement duurt een tweetal uren en kost 8,5 euro per persoon (met een minimum van 120 euro per groep).

Heb je wat meer tijd en wil je een bezoek aan onze boerderij koppelen aan nog een andere activiteit (witloofbedrijf op hydrocultuur, melkveebedrijf met melkrobot en kaasverwerking, brouwerij, Huis van de Toekomst,...) laat het ons weten, we helpen je graag verder.

Farm Visit

Interested in observing together with your friends, your colleagues or your family how a rapeseed is transformed into rapeseed oil? Or how our farm is heated with miscanthus?

We developped a series of original arrangements. According to your interest, three possible thematic presentations can be organized:

  • A general company presentation: explanation about our different company activities, our vision, basic information about rapeseed productions and the use of renewable energy at our farm.
  • From rapeseed to rapeseed oil: explanation about the cultivation, pressing and composition of oils, their application possibilities and health aspects of alimentary oil and biocarburants.
  • Miscanthus, source of green warmth: explanation about planting, cultivation, harvesting, combustion for warmth production and other application possibilities.

 

The bus can park on our private parking. First we welcome you with coffee or tea and home made cake in our new meeting room named the Little Clay House. Afterwards, a presentation is given by the company managers, followed by a guided tour of the farm with demonstrations and some little bites to eat.

An arrangement lasts some two hours and costs 8,5 euro per person (with a minimum of 120 euro per group).

Would you like to spend some more time and combine your farm visit with another activity? Then we can recommend you chicory on hydroculture, dairy cattle farming with milk robot and cheese production, brewery, House of the Future. Please let us know your wishes, we will be enchanted to help you.

logo Hof ter Vrijlegem vierkant 2

Hof ter Vrijlegem

Boven Vrijlegem 41

1730 Mollem (Asse)

info@hoftervrijlegem.be

tel (+32) (0)2-452 85 45 
gsm (+32) (0)474 550 996